Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tiếp tục đồng hành

04-03-2024, 18:18

Với số lượng là 676 doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỉ đồng. Làm sao để lực lượng này hoạt động hiệu quả ngoài nỗ lực của chính bản thân doanh nghiệp, thì sự đồng hành của Chính phủ là động lực giúp họ vượt khó và càng tự tin hơn ở phía trước, đây cũng là vấn đề được đặt ra trong cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu vừa diễn ra.

Xem thêm