Doanh thu sản xuất ô tô Nhật Bản tăng mạnh

13-11-2023, 17:35

Nhờ doanh số bán hàng tăng mạnh, các tập đoàn chế tạo ô tô lớn Nhật Bản như Toyota, Honda và Nissan đều đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính hiện nay và cho biết sẽ tiếp tục duy trì chiến lược phát triển của mình.

Xem thêm