Đốc thúc các bộ, ngành giải ngân đầu tư công

18-09-2023, 18:31

Chiều 18/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì họp về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 3.

Xem thêm