Đổi thay căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến

30-08-2023, 11:06

Trong những năm qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của quốc gia. Dịch vụ công trực tuyến là chỉ số quan trọng trong xếp hạng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Liên Hợp Quốc. Theo Bộ TT&TT, Việt Nam muốn nâng cao thứ hạng về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số thì cần phải có kết quả đột phá về chất lượng dịch vụ công trực tuyến và số lượng người dân sử dụng, hài lòng với dịch vụ công trực tuyến.

Xem thêm