Đổi thay nơi trận địa Bản Kéo

05-05-2024, 13:06

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, có rất nhiều trận đánh đã khắc ghi vào lịch sử, trong đó có trận đánh tại Bản Kéo nơi ghi dấu binh vận trong Chiến dịch, mặc dù chiến tranh đã lùi xa 70 năm, nhưng dư âm về trận đánh vẫn còn mãi với thời gian. Bản Kéo hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới và di tích lịch sử đồi Bản Kéo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Đời sống

Hào khí Điện Biên

Xem thêm