Đồng bào Cơ Tu thờ ảnh Bác để nhớ lời Bác

17-05-2024, 15:28

Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại- luôn sống mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Và tại một xã miền núi của thành phố Đà Nẵng, Bác Hồ còn được bà con nơi đây tôn kính thờ phụng để tưởng nhớ và tự nhắc nhở làm theo lời Bác dạy. Đó là mô hình "Đồng bào Cơ Tu thờ ảnh Bác để nhớ lời Bác dạy" tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Địa phương

Xã hội

Xem thêm