Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ

21-03-2024, 18:09

Với mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung, toàn diện về Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng “Lừng lẫy năm Châu – Chấn động địa cầu” cách đây 70 năm trên các ấn phẩm, nền tảng của Báo. Đây là đợt thông tin quy mô, toàn diện, phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay do những người làm báo Đảng thực hiện về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xem thêm