Dự án Cocobay Đà Nẵng xuống cấp trầm trọng

20-03-2024, 06:45

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô - Chủ đầu tư Dự án Cocobay Đà Nẵng - vừa phát đi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với khách hàng tại dự án này.

Xem thêm