Dư địa hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính giữa các địa phương Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc)

22-12-2023, 21:49

Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên sẽ ngày càng chặt chẽ.

TTXVN Toàn Cầu

Hồng Kông (Trung Quốc)

Thế giới

Kinh tế

Xem thêm