Dự kiến xóa cao đẳng sư phạm vào năm 2030

02-12-2023, 06:36

Theo Bộ GD&ĐT, số lượng các trường cao đẳng sư phạm trong những năm gần đây giảm, một phần do thực hiện Nghị quyết 19 về tinh giản đầu mối và biên chế, và thực hiện Luật Giáo dục 2019, yêu cầu trình độ của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được nâng lên đại học, do đó các trường cao đẳng chỉ còn đào tạo giáo viên mầm non.

Xem thêm