Đưa nhiều sản phẩm của Việt Nam tới thị trường toàn cầu

24-04-2024, 17:51

Việt Nam được xem là một thị trường xuất khẩu tiềm năng, có nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, vì vậy tiềm năng khai thác thị trường rất dồi dào, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực. Tuy nhiên, để mở rộng ra thị trường thế giới, trong đó có Singapore, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tận dụng các cơ hội để giao thương, kết nối, tìm hiểu về nhu cầu cũng như các tiêu chuẩn của các đối tác trên thế giới để kịp thời đáp ứng.

TTXVN Toàn Cầu

Singapore

Thế giới

Kinh tế

Xem thêm