Đường sắt giảm mạnh giá vé tập thể

11-09-2022, 08:18

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các đoàn tàu để thu hút khách sau cao điểm vận tải 2/9.

Xem thêm