El Nino suy yếu nhưng vẫn duy trì nhiệt độ cao

06-03-2024, 06:49

Hiện tượng El Nino đã bắt đầu suy yếu, nhưng vẫn tiếp tục làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nhận định trên được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đưa ra ngày hôm qua.

Xem thêm