EuroCham công bố Sách Trắng ấn bản thứ 14

16-02-2023, 18:25

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố lễ ra mắt Sách Trắng ấn bản thứ 14, với chủ đề “Nỗ lực hướng tới kinh tế xanh và phát triển bền vững: Thực thi toàn diện EVFTA và hoàn tất phê chuẩn EVIPA”.

Xem thêm