Ga Cao Xá tham gia hành trình liên vận quốc tế

02-05-2024, 11:26

Ngày 2/5, tại bãi hàng ga Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào hoạt động đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ ga Cao Xá (Hải Dương) tham gia hành trình liên vận quốc tế .

S Việt Nam

Hải Dương

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm