Gần 150 cổ vật triều Nguyễn hội tụ tại Huế

24-06-2024, 06:20

Từ ngày 22/6 đến 21/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Hội Cổ vật thành phố Hồ Chí Minh và các nhà sưu tầm cổ vật trong nước tổ chức triển lãm chủ đề “Cổ vật hội tụ” tại điện Kiến Trung, Đại Nội Huế.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Xã hội

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm