Gần 200 người trốn trại cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

25-02-2024, 13:13

Lợi dụng xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên trong trại, hơn 190 học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã khống chế bảo vệ và trốn trại cai nghiện vào tối qua 24/2.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Địa phương

Pháp luật

An ninh trật tự

Xem thêm