Gần 73% cử tri đi bỏ phiếu tại Belarus

26-02-2024, 11:04

Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus hôm qua (25/2) cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện và hội đồng địa phương ở nước này đã đạt gần 73%. Đáng chú ý, đây là ngày bầu cử thống nhất đầu tiên diễn ra theo Hiến pháp sửa đổi của Belarus được thông qua hồi tháng 2/2022.

Xem thêm