Gần 800 tàu cá Quảng Bình mất kết nối thiết bị giám sát hành trình

17-05-2024, 11:23

Tỉnh Quảng Bình có hơn 3.600 tàu đánh bắt hải sản, trong đó có gần 1.200 tàu chuyên đánh bắt xa bờ. Một tháng qua, do sự cố về dịch vụ di động vệ tinh đã  khiến 800 tàu cá xa bờ trên địa bàn tỉnh mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, qua đó khiến các tàu thuyền của ngư dân vùng khơi gặp nhiều khó khăn.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Xem thêm