Gặp mặt các điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo Bác năm 2023

02-11-2023, 16:46

Sáng 2/11, tại Trụ sở trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Cùng tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023...

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Nguyễn Phú Trọng

Xem thêm