Gia hạn gói giảm lãi suất 2% liệu có khả thi?

25-05-2024, 11:35

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội cho phép gia hạn triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thêm 6 tháng cuối năm nay, thay vì đến 30/6. Liệu gia hạn thêm có khả thi khi tính đến hết năm 2023 mới giải ngân được 3,05% tổng quy mô chính sách. Ghi nhận của THTT.

Xem thêm