Giải pháp bảo vệ bản quyền âm nhạc trực tuyến

23-02-2022, 21:03

Trong lĩnh vực nội dung số nói chung và nhạc số nói riêng trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, vấn đề các tác giả không được trả tác quyền đã trở nên nhức nhối. Để góp phần ngăn chặn tình trạng này và tôn vinh công lao sáng tác của các tác giả, mới đây Hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM đã được ra mắt. Đây được coi là giải pháp hứa hẹn sẽ góp phần ngăn chặn việc vi phạm tác quyền trên môi trường Internet hiện nay.

Xem thêm