Giải phóng mặt bằng cho thi công cao tốc gặp khó

23-05-2024, 06:09

Tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải tổ chức cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương cần xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm và cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác này đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, tại một số địa phương, trong đó có Bình Định lại đang gặp khó trong việc giải bài toán về giải phóng mặt bằng còn nhà thầu thi công lo “trễ hẹn”.

S Việt Nam

Bình Định

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm