Giám sát an toàn lao động trên công trường, nhà máy

21-05-2024, 11:46

Trước tình hình tai nạn lao động trên địa bàn cả nước nói chung và tại Phú Yên nói riêng có xu hướng ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động trên địa bàn đã tích cực cải thiện môi trường làm việc nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích và bệnh nghề nghiệp cho công nhân, người lao động. Cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn tại Phú Yên.

S Việt Nam

Phú Yên

Xã hội

Xem thêm