Giảm thiểu rác thải nhựa trong cơ sở lưu trú du lịch

12-06-2023, 20:19

Việt Nam ở nhóm nước có lượng lớn rác thải nhựa thải ra đại dương. Điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và đến các sản phẩm du lịch trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng trở nên quan trọng. Để phát triển du lịch bền vững, chung tay loại bỏ rác thải nhựa, hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang dần thay thế sản phẩm nhựa dùng 1 lần vì môi trường du lịch xanh.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Du lịch

Xem thêm