Giảm thiểu và tuần hoàn rác ở Cù Lao Chàm

15-06-2024, 23:05

Rác thải là vấn đề đáng lo ngại đe dọa sự phát triển bền vững, đặc biệt đối với các điểm đến du lịch. Tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thuộc tỉnh Quảng Nam, nhiều mô hình, sáng kiến nhằm giảm thiểu và tuần hoàn rác thải trong cộng đồng đã được thực hiện nhiều năm nay như một giải pháp hướng tới cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm