Giao lưu điển hình tiêu biểu "Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ"

12-06-2024, 21:53

Tối 12/06 tại Hà Nội, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu "Ngời sáng phẩm chất bộ đội cụ Hồ". Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dự buổi giao lưu.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm