Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

11-04-2024, 11:22

Sáng nay, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 đã diễn ra tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng và thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì chương trình giao lưu.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm