Giới hạn cách tính điểm ưu tiên xét tuyển đại học

20-05-2024, 06:27

Năm 2024 là năm thứ hai Bộ GD&ĐT tiếp tục thực hiện thay đổi cách tính điểm ưu tiên khi khi xét tuyển đại học. Thí sinh thuộc diện cộng điểm ưu tiên nếu có tổng điểm 3 môn từ 22,5 trở lên sẽ phải thực hiện theo công thức tính do Bộ GD&ĐT quy định để đảm bảo công bằng.

Giáo dục

Tuyển sinh

Xem thêm