Giới hạn cấp tín dụng: cần có lộ trình

02-11-2023, 18:35

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm trong dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là việc quy định: tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng điều chỉnh giảm khá lớn nhằm để hạn chế rủi ro tập trung tín dụng và hạn chế sở hữu chéo. Các chuyên gia cho rằng, cần đánh giá kỹ tác động của đề xuất việc giảm tỷ lệ này nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế là rất lớn.

Xem thêm