Giới thiệu kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

04-04-2024, 21:31

Chiều 4/4, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo giới thiệu quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

S Việt Nam

An Giang

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm