Gỡ khó cho HTX tiếp cận vốn

23-04-2024, 13:13

Ngày 23/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Xem thêm