Gỡ nút thắt trong sắp xếp dân cư ở Lào Cai

25-05-2024, 17:26

Lào Cai là tỉnh miền núi lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do tập quán sinh hoạt, nhiều người thích chọn nơi ven suối hay triền núi để cư trú dẫn đến nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của các dạng thiên tai cực đoan như: lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá. Do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, có nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp dân cư khiến chính quyền các địa phương "lực bất tòng tâm", còn người dân thì vẫn ngày ngày sống trong lo sợ.

S Việt Nam

Lào Cai

Xã hội

Đời sống

Xem thêm