Gỡ nút thắt về ứng dụng chữ ký số cá nhân

04-09-2023, 11:49

Để gỡ “nút thắt” về ứng dụng chữ ký số cá nhân, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chữ ký số, đồng thời có những chính sách "kích cầu", thúc đẩy những dịch vụ cần đến chữ ký số cá nhân. Đến nay đã có hơn 20 địa phương tích hợp chữ ký số cá nhân vào cổng dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách hành chính.

Xem thêm