Góc nhìn VNews: Kinh tế đương đại dưới góc nhìn dự báo truyền thống

10-02-2024, 16:06

Ở bất kì xã hội nào từ cổ đại đến đương đại, từ phương Đông hay phương Tây thì những thông tin dự báo kinh tế - xã hội luôn đóng vai trò rất quan trọng, là một trong những công cụ thiết yếu trong điều hành kinh tế vĩ mô để nền kinh tế và các hoạt động xã hội phát triển theo hướng bền vững. Đối với văn hóa phương Đông, công tác dự báo này là tri thức quan sát có hệ thống của tiền nhân được đúc kết qua hàng ngàn năm. Liệu rằng, những số liệu tổng kết của khoa học dự báo hiện đại và những tri thức của văn hóa truyền thống Á Đông có mối liên hệ, sự tương đồng, từ đó bổ sung cho nhau ra sao để giúp con người hoàn thiện, đánh giá, lên phương án, kế hoạch cho năm mới. Trong chương trình Góc nhìn VNews ngày hôm nay, hãy cùng gặp gỡ nhà nghiên cứu Đông phương học Nguyễn Quang Minh.

Xem thêm