Hà Giang tồn tại nhiều công trình điện lưới quốc gia chưa đóng điện

16-08-2022, 13:47

Điện lưới quốc gia là nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội ở các địa phương, đặc biệt là các tỉnh vùng cao biên giới. Tuy nhiên tại Hà Giang nhiều năm nay vẫn tồn tại một nghịch lý là có gần 70 công trình điện lưới nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách dù đã hoàn thành nhưng chưa được đóng điện. Người dân tại những nơi này thì vẫn phải dùng đèn dầu hoặc dùng điện nước mini để sử dụng nên rất khó để phát triển kinh tế. Ghi nhận của

S Việt Nam

Hà Giang

Xã hội

Xem thêm