Hà Nam triển khai tháng cao điểm hành động vì môi trường

03-06-2022, 18:05

Ngày 3/6, tỉnh Hà Nam tổ chức phát động Tháng cao điểm hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5/6) và Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5).

S Việt Nam

Hà Nam

Xã hội

Môi trường

Xem thêm