Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp Tết

03-02-2024, 07:13

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Võng Thị, Văn Cao phục vụ chương trình Lễ hội ánh sáng – Rực rỡ Thăng Long.

Xem thêm