Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường ngày Giáp Tết

18-01-2023, 14:42

Chợ hoa Tết, từ lâu đã trở thành một trong những nét đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với vấn đề rác thải sinh hoạt tăng cao trong những ngày gần Tết thì việc chợ hoa mở ra cũng sẽ gia tăng áp lực về rác thải nếu không được thu gom kịp thời. Vì vậy, đảm bảo vệ sinh môi trường những ngày này chính là góp phần giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết trong môi trường sạch, đẹp.

Xem thêm