f
Tự động phát sau

Hà Nội yêu cầu các hãng xe công nghệ báo cáo định kỳ

23-09-2022, 06:53

Sở Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các hãng xe công nghệ như Grab, Gojek, Be.. .còn chưa được đầy đủ.