Hà Tĩnh hướng về Kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

13-04-2024, 16:39

Trong những ngày này, trên quê hương Tùng Ảnh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi sinh ra Tổng Bí thư Trần Phú rộn ràng không khí thi đua lao động, sản xuất chào mừng 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

S Việt Nam

Hà Tĩnh

Xã hội

Xem thêm