Hải Dương tu bổ Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị

31-08-2023, 17:27

Ngày 31/8, tỉnh Hải Dương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm và công bố, giới thiệu bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị. Tới dự có Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng và đại diện một số ban, ngành trung ương.

S Việt Nam

Hải Dương

Chính trị

Địa phương

Xem thêm