Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

02-05-2024, 20:58

Ngày 2/5, tại thành phố cảng Sihanoukville thuộc tỉnh Preah Sihanouk ở Tây Nam Campuchia, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia.

TTXVN Toàn Cầu

Chính trị

Thế giới

Thời sự quốc tế

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm