Hạn chế nguồn cung nhà ở xã hội

01-06-2022, 11:42

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những chủ trương đúng đắn của Nhà nước nhằm ổn định, nâng cao đời sống công nhân, người lao động. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, việc đầu tư, xây dựng các công trình nhà ở xã hội chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng. Với đồng lương ít ỏi, giấc mơ an cư lạc nghiệp của những người công nhân nghèo chưa biết bao giờ mới thành hiện thực. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn – VNews.

Xã hội

Đời sống

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm