Hàn Quốc khôi phục hoàn toàn cuộc sống sau đại dịch COVID-19

02-06-2023, 12:46

Hàn Quốc đã khôi phục hoàn toàn cuộc sống bình thường như trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát từ ngày 1/6. Như vậy, hơn 1.200 ngày sau ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc vào ngày 20/1/2020, mọi quy định về phòng chống dịch bệnh mới được dỡ bỏ hoàn toàn.

Xem thêm