Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

10-07-2024, 18:09

Ngày 10/7, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng. Cuộc đàm phán sẽ kéo dài 3 ngày tại thủ đô Seoul và là vòng thảo luận thứ 5 nhằm xác định xem Seoul sẽ phải gánh bao nhiêu chi phí nhằm duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này.

Xem thêm