Hành trình Thầy thuốc trẻ Bến Tre làm theo lời Bác

22-05-2024, 22:04

Ngày 22/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024, với chủ đề “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Bến Tre khỏe mạnh hơn”.

S Việt Nam

Bến Tre

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm