Hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

16-03-2024, 09:56

Ngày 15/3, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và công bố nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2024.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm