Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu xảy ra bạo lực học đường

12-04-2023, 21:13

Sau phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng bạo lực học đường đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá với mức độ ngày càng nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn tăng cường công tác phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Giáo dục

Tư vấn

Xem thêm