f
Tự động phát sau

Hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi số

14-04-2022, 18:14

Ngày 14/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tác động dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp vận tải và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, qua đó đề xuất, kiến nghị Chính phủ có những chính sách hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.